Algemene vergadering 20 maart 2009:

Beknopt verslag van de algemene vergadering op 20 maart 2009.

Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 23 leden aanwezig, enkele zijn verontschuldigd en andere konden dan weer net niet.
Voorzitter Marcel opent om 19u30 de vergadering en secretaris Karl overloopt de agenda.

Hieronder de besproken punten:

De kalender wordt overlopen en dit jaar valt er één visdag op een feestdag.
Vrijdag 1 mei, feest van de arbeid. Het bestuur had reeds beslist om deze dag toch te vissen en de leden zijn akkoord met dit besluit.
Het criterium start dus op vrijdag 17 april en eindigt 20 weken later op vrijdag 28 augustus 2009.
De koppelvissen wedstrijden zijn gepland op zaterdag 27 juni en 5 september 2009.
Zondag 24 mei 2009 kunnen we weer deelnemen aan een wedstrijd bij de Lierse Sportvisser in Lier.

De reglementen van seizoen 2008 zijn onveranderd gebleven en blijven dus geldig.

Aanpassing politiereglement.
Onze vraag van een verbod op werphengels werd niet weerhouden in de reglementen van 2008, maar in 2009 zal het verboden zijn om deze tuigen te gebruiken. De aangepaste reglementen kan u natuurlijk nalezen op onze website.

Kasverslag door penningmeester Maria.
Alles netjes genoteerd en beheerd. Details kan je zoals steeds inkijken in de boeken van Maria, maar wees gerust, we zijn nog steeds een financieel gezonde club en dit zonder veel steun van buitenaf.
Dit jaar kon men voor het eerst lidgelden bestalen via overschrijving. Deze methode zal later door het bestuur geëvalueerd worden.

Festiviteiten.
Data voor het mosselsouper en kampioenenviering zijn nog niet gekend.
De vorige editie (2008) was voor beide feesten een succes en er wordt overwogen om dezelfde organisaties te behouden.
De leden zullen tijdig een schrijven ontvangen.
Voorstellen zijn: mosselsouper op 11/10 en kampioenenviering op 29/11.

Lidgeld en lidkaart.
Het lidgeld blijft 10€. Dit zowel voor vissers als voor sympathisanten.
In de invitatiebrief voor deze vergadering werd ook nadrukkelijk gevraagd aan de vissers om in te schrijven ten minste 1 week voor de aanvang van het seizoen. Er zal ook een maximum van 28 vissers gerespecteerd worden.
Sympathisanten kunnen zich steeds inschrijven bij de bestuursleden of tijdens de wedstrijden.
Pros zal de lidkaarten overhandigen tijdens de eerste wedstrijd op 17 april.

Retributie.
Dit blijkt een erg hekel punt te zijn. De discussies lopen soms hoog op en een echt unaniem standpunt wordt niet gevonden.
Situatie is nu dat de club 5€ zou betalen voor ieder ingeschreven vissend lid en dat de leden zelf geen vergunning meer nodig hebben voor deelname aan de wedstrijden. Buiten de wedstrijden van de club dient men wel in het bezit te zijn van een vergunning.
De communicatie van milieudienst en de gemeente/politie zelf zijn niet eensluidend en scheppen verwarring. Volgens de milieudienst kunnen er ook vissers aanwezig zijn tijdens de wedstrijden zonder dat ze ingeschreven zijn door de club, maar wel een vergunning hebben.
Dit zou dan weer betekenen dat de club geen exclusiviteit heeft op de vijver tijdens de wedstrijd. Het politie reglement beschrijft dan weer dat de club die tijdig een aanvraag heeft gedaan en toestemming kreeg, wel het exclusieve recht heeft op de vijver.

Allerlei + rondvraag.

-Toegankelijkheid voor onze senioren. De oevers zijn vaak te stijl en te glibberig om veilig en zonder hulp aan de waterkant te geraken.
Het park is een beschermd domein en de club kan zelf geen initiatief nemen.
-Eenden. Het zijn er steeds meer en meer en zullen zeker een probleem geven tijdens de wedstrijden. Ook hier kan de club niets zelfs doen. De vraag werd meermaals aan de gemeente gesteld; helaas zonder respons.
-BOM. Moet er ook een tweede of derde bom komen? De meerderheid is akkoord om dit niet te veranderen en er zal dus slechts een bom te verdienen zijn.
-Extra prijzen. Via enkele zijdelingse sponsoren zijn er wat prijzen in natura bij het bestuur terecht gekomen. Deze zullen af en toe verloot worden onder de deelnemers.
-Koele drank. Dit zou in de toekomst een probleem kunnen worden omdat onze vorige koelplaatsen misschien niet meer ter beschikking zullen staan. Er wordt gekeken voor een oplossing.


Einde vergadering omstreeks 21u20.

KS.

Visclub Lint

 

terug naar hoofdmenu