Algemene vergadering 13 april 2007:

Beknopt verslag van de algemene vergadering op 13 april 2007.

Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 22 leden aanwezig, enkele zijn verontschuldigd en andere konden dan weer net niet.
Voorzitter Marcel opent om 20u de vergadering en secretaris Karl overloopt de agenda.

Hieronder de besproken punten:

Vernieuwing bestuur. Reeds aangekondigd tijdens de vergadering van 2006 en nu ook van toepassing.
2 maand geleden kreeg ieder lid een uitnodiging om zijn/haar kandidatuur te stellen en zoals verwacht waren er slechts enkele (lees 3) durvers die bereid waren om de uitdaging; nou ja uitdaging? aan te gaan. Kurt Delbaen, Pros Piron en Karl Sleeckx zijn vanaf nu bestuursleden. Karl is door het bestuur aangesteld als secretaris.
Het spreekt voor zich dat de uittredende bestuursleden; Gust Lejon, Marc Verheyen en Frans
Van Sant op passende wijzen bedankt werden voor de bewezen diensten.

De reglementen van 2006 zijn op enkele punten na behouden.

Is aangepast:
 -Definitie slageind = van topeind tot haak,
 -verplichting gebruik emmer om vis te onthaken,
 -niet drijvend vissen of gebruik maken van drijvend aas.

De aanwezige leden kregen het reglement met wedstrijddata.

De kalender wordt even overlopen en dit jaar valt er géén visdag op een feestdag.
Vrijdag 7 september kan je alvast noteren als eerste datum voor een koppelvissen wedstrijd.
Een tweede datum zijn we gewoon vergeten om af te spreken, maar dit zal dan wel gebeuren tijdens het seizoen.

Kasverslag door penningmeester Maria.
Alles netjes genoteerd en beheerd. Details kan je zoals steeds inkijken in de boeken van Maria, maar wees gerust, we zijn een financieel gezonde club.

Festiviteiten.
Mosselsouper is voorzien op zaterdag 13/10/07. Meer details later in een rondschrijven.
Kampioenenviering zou kunnen op zaterdag 10/11/07. Ook hier meer nieuws op een later tijdstip.
Noteer ze, maar onder voorbehoud.
25 jarige bestaan van onze club. Zou dit jaar moeten zijn, maar er bestaat wat onenigheid
over de juistheid van de datum. Er wordt daarom beslist om via het gemeentebestuur
na te kijken wanneer precies de club werd opgericht. Zodra we dit weten kunnen we
vragen om op het gemeentehuis gevierd te worden. Meer info later.
Ter gelegenheid van dit gebeuren zullen we ook een bodywarmer krijgen, mede dankzij
onze sponsor André. Bedankt en het zal weer een mooie groepsfoto worden.

Sponsor. Onze voorzitter staat er op om onze sponsor André en Erica van Gyles transport
te bedanken voor het blijven steunen van onze club.

Allerlei + rondvraag.
*Onderhoud van de parkvijver.
Is zeker nodig en er werd dan ook een schrijven gericht (x2) naar de burgemeester
en het schepencollege. We wachten af en hopen dat het tijdig zal lukken.
Ook de fonteinen zouden worden teruggeplaatst.
Gebruik van de toiletten werd eveneens aangekaart en ook hier is het afwachten.
Er zal deze week nog een herinnerend schrijven gebeuren zodat ze ons toch niet
zouden kunnen, durven vergeten.

*Auto's in het park!
Van het gemeentebestuur hebben we recht op 2 (twee) toegelaten wagens in het park
gedurende de wedstrijddagen.
2 bijkomende plaatsen zouden zijn toegestaan.

De lidkaarten worden zoals ieder jaar gemaakt door Pros.
Alvast bedankt Pros!
Lidgelden (5€) kon je betalen tijdens deze vergadering. Voor de afwezigen kan het nog
tijdens de eerste wedstrijd. Dit geldt ook voor de sympathisanten.

Politiereglement. Bestaat dit voor de gemeentelijke parkvijver? De vraag komt er
om toch "ons" viswater een beetje beschermd te zien.
Wordt veder onderzocht.
Vrijwaren van de data van ons criterium. Kan het gemeentebestuur er voor zorgen
dat op de dagen van onze wedstrijden er geen andere vissers actief zijn op de vijver?
Wordt veder onderzocht, maar vermits het een 'gemeentepark' is en geen privé put
kunnen we dit waarschijnlijk niet eisen. Gezond verstand van de 'andere' visser zal
zegevieren hopen we zodat we niemand zullen moeten verjagen??


Einde vergadering omstreeks 21u30.

terug naar hoofdmenu