Algemene vergadering 31 maart 2005:

Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 15 leden aanwezig, enkele zijn verontschuldigd en andere konden dan weer net niet.
Voorzitter Marcel opent om 20u30 de vergadering en secretaris Marc overloopt de agenda.
Hieronder de besproken punten:

De reglementen van 2004 bleken goed te zijn en worden ongewijzigd gehouden voor 2005.
De aanwezige leden kregen het reglement (met wedstrijddata).

De competitie agenda wordt snel even overlopen. Er vallen geen feestdagen op een
vrijdag tijdens het criterium en we houden dus 20 wedstrijddagen op vrijdag.

De visplaatsen op de kleine put zouden terug opgenomen worden in het criterium van de 20 beste.
Nu de fontein terug is en werkt, moet de vissituatie hersteld zijn.
Enkele niet leden hebben er ondertussen al heel wat kunnen vangen en stemt ons dus hoopvol.
Een heet hangijzer van de kleine put zijn twee visplaatsen; nl. n°1 en n°7.
Plaats 1 is moeilijk bereikbaar, zeker bij nat weer, er zijn ratten opgemerkt, het water
is er te ondiep en er drijft veel vuil. Anderzijds was het de jaren voordien een winnaarplaats
met gegarandeerde grote vangsten.
Er wordt tijdens de vergadering unaniem beslist om deze plaats niet meer te gebruiken
tijdens onze wedstrijden.
Plaats 7 was niet zo slecht, maar de overhangende takken hebben al veel lijntjes gekost en
menig gevloekt opgewekt. Ook deze plaats zal niet meer gebruikt worden.
De kleine put houdt dus 5 visplaatsen over, 2 rechts van de trapjes en 3 links ervan. Dit geeft
inderdaad wat meer ruimte en moet toelaten wat minder gefrustreerd aan de aftrap te beginnen.
Op de grote put zullen de plaatsen dan ook wat herschikt worden en we kunnen dan zeker 12
plaatsen houden voor de 'trouwersbrug' en 2 erachter. Op deze manier komen we aan 19
volwaardige plaatsen met voldoende ruimte ertussen en kunnen we de plaatsen aan de overkant
eventueel gebruiken als reserve.

Ook het seniorenbeleid wordt aangehaald. Het komt er op neer dat de leden die wat minder te
been zijn (vooral Marcel G. en Jos V.) niet hoeven te vissen op moeilijk bereikbare plaatsen.
Vooral bij nat weer zijn deze plaatsen gevaarlijk om uit te glijden en we willen toch zeker
geen blessures. Ook dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd.
Bij trekking van zo'n moeilijke/gevaarlijke plaats, wordt deze doorgeschoven naar de volgende
visser op de lijst en trekt men een nieuwe plaats voor deze leden die wat minder mobiel zijn.

Er wordt ook een inschrijvingsformulier uitgedeeld voor onze kampioenenviering op 16 april 2005.
Inschrijven kon ter plaatse bij Frans VS. of je kan het natuurlijk ook wat later doen, maar
zeker voor 11 april.(bij Frans thuis - Primarita)
Voor de prijs moet je het zeker niet laten. De vissers die minstens 12 wedstrijden deelnamen
betalen 5€ per persoon (10€ nu betalen, 5€ terug tijdens viering) en de anderen betalen 15€.
 

Rondvraag:

De vraag wordt gesteld om dit seizoen een koppelviswedstrijd te houden op onze put.
Na enige discussie komt men tot een akkoord en we zouden deze wedstrijd houden
op zaterdag 25 juli 2005. Later volgt er zeker meer info, maar het beloofd een leuke
bedoeling te worden en er zou gezorgd worden voor wat lekkers.

Kan de put nu echt niet een beetje opgeruimd worden en vooral opgeruimd behouden blijven?
Er wordt ook gevraagd of we dit zouden doen met de leden onder elkaar, of is dit een taak
voor de gemeente?
Veel stof tot praten, maar we komen er niet echt uit!
Er is voor de start van het seizoen al een en ander opgeruimd, maar dit is niet afdoende volgens
sommigen en een opkuis dringt zich op. Ook vuilbakken zijn afwezig.
Wordt vervolgd.

De jaarlijkse visuitzetting is ondertussen al even voorbij en de balans zal weldra gemaakt worden.
Er is volgens sommige leden toch wat meer sterfte dan tijdens het vorige jaar.
Is dit te wijten aan het systeem van lossen? (buis) en moeten we volgende keer opnieuw met manden werken?
Moeten we op de 2 putten vis uitzetten? of volstaat het om het op 1 put te doen?

Sommige leden kregen geen schrijven van de activiteiten van de club.
Dit is zeker geen kwade wil, maar eerder een logistiek probleem. De adressen van de leden moeten
natuurlijk correct zijn en de lidgelden moeten natuurlijk betaald geweest zijn.
Er wordt besloten om deze lijst te updaten en aan te vullen met telefoonnummer en geboortejaar.

Er wordt ook geopperd om de kampioenenviering te doen in aansluiting (als afsluiting) van het lopende seizoen.
Men zou wat kunnen schuiven met mosselsouper enz, maar dit moet door het bestuur nog bekeken worden.


Einde vergadering omstreeks 22u30.


Gr,
KS.

terug naar hoofdmenu