Rivieren, riviermonden en beken:

Rivieren en beken hebben meestal een bochtig en kronkelend verloop, maar door de jaren heen werden ze vaak gekanaliseerd en is het oorspronkelijke uitzicht verloren gegaan.
Bij dit kanaliseren kwamen heel wat van de bochten naast de nieuwe waterloop te liggen en kregen in veel gevallen een bestemming als visvijver. Het voordeel hiervan was dat er geen scheepvaart was en de waters ook minder onderhevig waren aan vervuiling.
Beken zijn de kleinste stromende waterlopen, vertonen vaak ook dat slingerende patroon en hebben meestal een zanderige bodem. Naargelang de beek snel of traag stromend is, zal ook het visbestand variëren.

Grote Nete
Kleine Nete
Mark

terug naar openbare visplaatsen    terug naar hoofdmenu