Historiek van de club:

Oproep aan alle leden, ex-leden of Lintenaren die wat kunnen vertellen over onze club.
Ook oude foto's, prenten, knipsels enz. zijn welkom.
Wie helpt er mee te speuren naar het verleden van onze club en de parkvijver
.

Alles kan worden afgegeven aan onze voorzitter of secretaris en dit tijdens de wedstrijden op vrijdagavond. Desnoods kom ik de info wel ophalen, maar laat dan wel je gegevens na waar en wanneer het kan.

     contact.

 

De Lintse Vissersclub werd gesticht op 8 november 1982.
Het bestuur was als volgt samengesteld:
Voorzitter: Louis Smits
Secretaris en penningmeester: Roger Lybaert
Jongerenwerking: Ronny Companie
Bestuurslid: Raymond Melis.

Veel meer is er niet geweten over de club en iedereen die wat meer informatie heeft mag
dit steeds aan ons doorgeven.


Hieronder een document uit de archieven:


 

Vissersclub Lint
Opgericht op 08 november 1982

Doelstelling:  Herwaardering van de parkvijver en bevordering van de recreatie,

Begeleiding van jonge vissers,

Bevordering van de vriendschap onder de clubleden.

 

Voornaamste activiteiten :

 

In samenwerking met de gemeentelijke overheid zorg

dragen voor en adviezen verlenen in verband met de uit­zetting van vis en de verzorging van de oeverbeplanting.
Jaarlijks ledenfeest,

Inrichten van gezamenlijke visdagen.

 

Toelatingsvoorwaarden :

 

Zich akkoord verklaren met de doelstellingen van de club,

Betalen van persoonlijke of gezinsbijdrage jaarlijks

te bepalen tijdens een algemene ledenvergadering.

 

De vereniging behoort tot de neutrale strekking.

 

Contactadressen :

Roger Lybaert,……

Louis Smits,…..

 

1982
Uitzetting van 20 snoekbaarzen door de gemeente.

1985
Er waren dat jaar 4 ledenvergaderingen en 5 bestuursvergaderingen.
Op 20 juni was er een gezamenlijke visnamiddag en op 29 juli was er een uitstap naar Meerhout.
In november was er een algemeen ledenfeest en werd er ook vis uitgezet. Het ging over zeelt
en paling en werd gesubsidieerd door de gemeente. De club zelf zetten nog ongeveer
400 kopvoorns uit.
De sternge winter dat jaar zorgde voor veel vissterfte en vooral grote karpers waren het slachtoffer.
Er zouden meer dan 70 karpers zijn verloren gegaan.
De rondvaarten (op suikeren zondag bv) met een bootje met buitenboordmotor werden ook
stopgezet omdat dit steeds aanleiding gaf tot vissterfte.

2007
Viering 25 jarig bestaan van de club.
Kijk hier voor de groepsfoto. (niet alle leden konden aanwezig zijn)
Per 1 december 2009 wordt onze club; die nu een feitelijke vereniging is, een vzw.
Onze statuten kan je hier nalezen.


Historiek Park van Lint.
(bron Heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts vzw Lint
 ( https://www.heemkringlint.com/ )

Algemeen kan gesteld worden dat het park in zijn huidige vorm is aangelegd als Engels landschapstype.
Het domein is nog maar ongeveer 1/3de van de oorspronkelijke grootte.
Het huidige park en zijn omgeving werd reeds vermeld in 1446 als "hoeve te Laervelde". Deze hoeve bevond zich ter hoogte van de huidige "Oranjerie".
Het goed werd tot 1750 vermeld als toebehorend aan de Sint-Baafsabdij te Gent en daarna, zeker in 1778 tot de secularisatie in 1797, als eigendom van het kapittel van Lier.
In 1799 werd het eigendom aangekocht door A.L. Van Voorst.
Het bouwjaar van het kasteel is te situeren tussen 1807 en 1813. Het kasteel kende vanaf 1852 tot 1952 zes verschillende eigenaars. In 1923 kreeg het zijn huidige vorm en in 1952 werd het door de gemeente Lint aangekocht om als gemeentehuis in gebruik genomen te worden.

(met dank aan E.Hertogs, Secretaris heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts vzw. Lint)


park linth

park lith2

park lith3

park linth4

Top            Terug naar clubgegevens