Algemene vergadering 30 maart 2006:

Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 18 leden aanwezig, enkele zijn verontschuldigd en andere konden dan weer net niet.
Voorzitter Marcel opent om 20u30 de vergadering en secretaris Marc overloopt de agenda.
Webmaster Karl krijgt nogmaals complimenten voor het goede werk; waarvoor dank!
Hieronder de besproken punten:

De reglementen van 2005 bleken goed te zijn en worden ongewijzigd gehouden voor 2005.
De aanwezige leden kregen het reglement (met wedstrijddata).
Tijdens het agendapunt 'allerlei' blijkt dat we toch een extra bijlage zullen moeten
toevoegen aan dit reglement. Meer hierover bij 'allerlei'.

Op de valreep is er beslist om dit jaar toch nog een visuitzetting te doen De precieze datum is nog niet bekend, maar het zal zeker in april zijn en het zou gaan over voorn en brasem. Meer details volgen later.

De kalender wordt even overlopen en dit jaar valt één visdag op een feestdag;
vrijdag 21/7,maar er wordt besloten om die dag toch gewoon de wedstrijd te houden.
Onder voorbehoud zijn er ook twee extra dagen voorzien om te "koppelvissen" op onze put. Zoals steeds voor de leden en de data zijn: zaterdag 20 mei en zaterdag 12 augustus. Noteer ze in je agenda want het zou weer iets speciaals kunnen worden!

Het bestuur vond dat het nodig was om iets te veranderen aan de manier van "waarderen" van de kampioen en ook de andere ere- en volgende plaatsen worden dit seizoen anders gehonoreerd.
Een trofee hoort er zeker bij, maar dit jaar zullen ook de 'minder vissersgoden' kunnen delen in de winsten. Details worden later nog medegedeeld, maar het zal iets zijn in de trend van bv 20€ voor de champ, 19€ voor de volgende en zo verder naar beneden toe.
De prijzen in natura of waardebonnen vervallen dus. Het motto van onze club blijft echter "meedoen is belangrijker dan winnen" en rijk zal je er zeker niet van worden!
Voorwaarde is dat je minstens 12 wedstrijden deelneemt.

Ook een woordje over onze kampioenenviering.
Mede door het goede en verstandige financiële beleid van ons bestuur,kunnen we ons dit jaar iets meer veroorloven en hoeven we deze keer niet zelf achter potten en pannen te staan. Met andere woorden: we zullen aan tafel bediend worden en de afwas is ook voor anderen.
The place to be is 'De Pereboom" en we worden er op vrijdag 14 april te 19u30 verwacht om de voeten onder de tafel te schuiven. Taverne 'De Pereboom' is gelegen op de Lintsesteenweg 92 te 2500 Lier.
Laten we even het menu bekijken:    

Aperitief (aangeboden door het huis)
*
Broccoliroomsoep
*
Varkenshaasje met warme groente, champignonsausje en kroketten
OF
Gebakken kabeljauwhaasje met traditionele persilade,gepofte looktomaatjes,witte wijnsaus en aardappelpuree
*
Bordje met 3 zoetigheden
*
Koffie of thee
 

"Wat gaat dat allemaal wel niet kosten?" horen we u al vragen.
Wel dat zal erg goed meevallen wat het bestuur doet hier weer een mooie geste en je zal niet meer dan 12€50 moeten neertellen per persoon, inclusief 2 consumpties.
Dus ook de partners delen in de vrijgevige bui van het bestuur. Vergeet zeker niet om tijdig je inschrijvingsstrook binnen te brengen bij onze feestmeester Frans Van Sant.  Dit liefst voor maandag 10 april op de gekende locatie: Koning Albertstraat 13 (PRIMARITA)

Aansluitend op deze mededeling ontstond er toch een kleine discussie over de data van de feestkalender.
De festiviteiten van het seizoen moeten plaatsvinden in dat seizoen.
Lang duurde de discussie niet en volgende data kwamen uit de bus:
23/9/2006 mosselsouper
25/11/2006 kampioenenviering.
Noteer ze, maar onder voorbehoud.

Allerlei.
*Onderhoud van de parkvijver.
Wat al vele jaren geweten is en waarschijnlijk niet snel zal veranderen, is dat de parkvijver
redelijk ondiep (max. 1m) is en ieder jaar een beetje meer dichtslibt.
Op sommige plaatsen is dit een reëel probleem (toch voor de vissers) en de terechte? vraag
van sommige leden is wanneer 'de gemeente' haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt
voor het onderhoud van de vijver.
Ook zou het welkom zijn; alweer voor die dekselse vissers dan, om hier en daar een
takje te snoeien zodat de toch wel schaarse plaatsen, optimaal kunnen bevist worden.
Hebben we een bemiddelaar onder ons? Marc zal zeker zijn best doen om te
bemiddelen. Succes Marc!

*De schatkist lijkt nog redelijk gevuld en waarom de leden dan niet eens verwennen?
Er zijn een aantal opties om dit te doen en de voorstellen waren (voor ieder lid):
- een bodywarmer of,
- een leefnet of,
- een emmer.
Gezien de problematiek van de visweging, lijkt het voor iedereen duidelijk dat we
kiezen voor een 'uniform leefnet'. Iedere visser krijgt zijn eigen leefnet, neemt het
mee naar huis, verzorgt het alsof het zijn eigendom was, betaald een borg (helft van
de aankoopprijs) en heeft het steeds bij tijdens de wedstrijd.
Er zal nog een aanpassing nodig zijn van het reglement om alles op punt te zetten,
maar er werd alvast beslist om +/- 25 stuks aan te kopen bij de betere visboerwinkel.
Hoe dan ook zal het beter zijn voor de vis en zal de weging meer reglementair verlopen.

*Auto's in het park!
Van het gemeentebestuur hebben we recht op 2 (twee) toegelaten wagens in het park
gedurende de wedstrijddagen.
Zijn er hier misbruiken te melden??
Strikt gezien is 2=2, maar...?
Kunnen we onze minder mobiele vissers of onze sponsors weigeren?
"Wet is wet" en "leef en laat leven" zijn twee mooie spreekwoorden!
We zouden toch willen aansporen om de reglementen te respecteren en
"naar rede" te handelen. punt.

*Bestuursleden gezocht!!
Wie zich geroepen voelt om een of andere functie binnen het bestuur waar te nemen
mag dit steeds melden aan het huidige bestuur.
Plots werd het redelijk stil bij een rondvraag naar kandidaten, maar je hoeft
nu niet te beslissen. Alle hulp en/of aflossing is welkom.
Onze secretaris Marc Verheyen en bestuurslid Gust Lejon zouden graag de
fakkel doorgeven aan de 'jeugd'. Ze hebben wel beloofd om dit seizoen nog
rond te maken, maar kandidaten kunnen gerust een jaartje 'meelopen'.
Met veel plezier kunnen we wel melden dat Luc Op de Beeck zich geroepen
voelt om toe te treden tot het bestuur van de club. Hij zal Gust in de
toekomst opvolgen en diens taken overnemen. Welkom en proficiat aan Luc!

*Zitplaatsen op de put moeten aangepast worden.
Een dringende oproep en gezien het toekomstig aantal leden een terechte oproep.
Zouden er nu echt meer dan 20 effectieve vissers aantreden? Wie weet?
Maar je moet er als bestuur wel rekening mee houden.
Jammer genoeg hebben we niet al te veel alternatieven en is het rekenen geblazen.
Neem eens een kijkje op het nieuwe plan: http://www.vissersclub-lint.be/zitplaatsen.htm
Wat denk je? Haalbaar? Moet kunnen!
De 6 plaatsen op de kleine put blijven. Op de grote put blijven er 12 plaatsen aan
de kant van de Heemkring, maar we schuiven de 17 naar de 18 toe; dus tussen de
lindeboom en de trouwersbrug zijn nu 2 plaatsen, de 17 en de 18.
Achter deze brug voorzien we 2 plaatsen; de 19 en de 20 en aan de overkant zetten
we nog een visser. 21 plaatsen zou moeten volstaan.
Met nog meer leden moet de gemeente maar een andere put graven "hier of daar!" Met dank!
 

De lidkaarten worden zoals ieder jaar gemaakt door Pros en het zal weer in orde zijn.
Alvast bedankt Pros!
Lidgeld kan je betalen tijdens de kampioenenviering of tijdens de eerste wedstrijd.
Voor 5€ kan je dit niet laten liggen. Ook steunend lid mag of indien je de roeping
voelt om te sponseren.....; wees welkom.

De vijand komt!
Hebben we 2 jaar geleden onze Nederlandse vrienden uit Lith verslagen?? Natuurlijk, maar
ze zijn uit op weerwraak!
"De strijd der titanen" zal deze keer plaatsvinden op onze put en we gaan voor 16 september;
de dag voor Suikeren Zondag.
Meer info volgt.

Er wordt ook een inschrijvingsformulier uitgedeeld voor onze kampioenenviering op 14 april 2006.
Inschrijven kon ter plaatse bij Frans VS. of je kan het natuurlijk ook wat later doen, maar
zeker voor 10 april.(bij Frans thuis - Primarita)


Einde vergadering omstreeks 22u30.


Gr,
KS.

terug naar activiteiten