Activiteiten uit het verleden:18 maart 2016: inschrijvingen seizoen 2016, 't Hoefijzer, 19u30. kijk hier voor formulier.


15 april 2016: opening seizoen met BBQ


18 juni 2016: Koppelvissen Sportvisser te Lier     Koppelvissen Lier 18/6/2016


9 juli 2016: Verplaatsing en wedstrijd tegen Lith.   3 september 2016:
Koppelvissen thuis   Koppelvissen thuis 3/9/2016


13 september 2016: Deelname jaarmarkt


24 september 2016: Mosselsouper, Basisschool De Wilg        Mosselsouper 24/09/2016


16 november 2016: Kampioenenviering, Donkhoeve te Lier   20 maart 2015: inschrijvingen seizoen 2015, 't Hoefijzer, 19u30. kijk hier voor formulier.

Lees hier het beknopte verslag van de vergadering.


17 april 2015: opening seizoen met BBQ


20 juni 2015: Koppelvissen Sportvisser te Lier   verslagje5 september 2015:
Koppelvissen thuis   verslagje


15 september 2015: Deelname jaarmarkt


19 september: ontvangst en wedstrijd tegen Lith.  Lint Lith 19 sept 2015


26 september 2015: Mosselsouper, Basisschool De Wilg


14 november 2015: Kampioenenviering, Donkhoeve te Lier    Kampioenenviering 2015Zaterdag 15 november 2014: Kampioenenviering 2014, Donkhoeve Lier. Aanvang 19u. Foto's KV 2014


Zaterdag 20 september 2014: Mosselsouper


Zaterdag 28 juni 2014: Koppelvissen bij de sportvisser te Lier. Reglement Sportvisser verslagje

Zaterdag 9 augustus 2014: Wedstrijd in en tegen Lith.  Inschrijven


Beknopt verslag van de algemene vergadering op 21 maart 2014.    pdf versie verslag

De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 12 leden aanwezig,samen met het voltallig bestuur.
Voorzitter Marcel opent om 19u30 de vergadering.

Marcel heeft enkele mededelingen met o.a. dankbetuigingen aan het adres van een aantal medewerkers die zich hebben ingezet voor het mogelijk maken van onze festiviteiten zoals het mosselsouper, de kampioenenviering en de ontvangst van Lith. Ook sponsor Gyles wordt bedankt voor het ter beschikking stellen van de camionette en de aankoop van trofeeën.
Verder deelt de voorzitter mee dat hij wenst te stoppen met het voorzitterschap van onze visclub. Hij draagt André Roose voor als zijn opvolger.
Marcel zal het statuut verwerven van erevoorzitter van de Visclub Lint vzw.

Secretaris Karl overloopt de agenda.

Hieronder de besproken punten:

De kalender wordt overlopen. Vrijdag 15 augustus 2014 wordt er geen wedstrijd gevist.
Op vrijdag 30 mei 2014 is er een avondmarkt in Lint centrum, maar dit zou geen invloed mogen hebben op de dan voorziene wedstrijd. Ook op vrijdag 11 juli 2014 zijn er andere activiteiten gepland in het park, maar ook dit zal ons niet weerhouden om het criterium te vissen.
Het criterium start dus op vrijdag 18 april 2014 en eindigt 20 weken later op vrijdag 5 september 2014.
De koppelvissen wedstrijd voor onze leden is gepland op zaterdag 13 september 2014.
Al deze data werden door de gemeente goedgekeurd.
Zaterdag 28 juni 2014 staat ingepland als koppelvissen wedstrijd bij de Lierse Sportvisser in Lier. Meer info volgt later.
Op vraag van onze vrienden uit Lith zullen we deze zomer opnieuw naar ginder afreizen.
Als datum wordt geopteerd voor 9 augustus 2014. Dit zal gecommuniceerd worden met Lith.
Gezien deze trip heel wat organisatie vraagt is het belangrijk dat we tijdig inschrijven en eventueel al een bus reserveren.
Voor al deze activiteiten zullen we tijdig een extra schrijfsel richten aan onze leden.

 

Het wedstrijdreglement voor seizoen 2014 is opnieuw aangepast.
Er zal worden toegestaan op met maïs te voeren, maar de maximum hoeveelheid mag niet meer zijn dan 150gram. Fairplay wordt verwacht.
Indien een visser tijdens de wedstrijd een grote karper aan de lijn heeft, is op zijn verzoek hulp bieden mogelijk bij het scheppen van de vangst.
Het volledig reglement kan nagelezen worden op de website van onze club.
www.visclublint.be

Festiviteiten.
Locatie en datum voor de kampioenenviering zijn vastgelegd. Te noteren datum is zaterdag 15 november 2014 en we organiseren deze festiviteit opnieuw in de Donkhoeve te 2500 Lier.
Voor het mosselsouper mikken we op zaterdag 27 september 2014, maar we hebben nog geen geschikte plaats gevonden.
Er zal tijdig een schrijven worden verstuurd met meer info.

Lidgeld en lidkaart.
Het lidgeld blijft 10€. Dit zowel voor vissers als voor sympathisanten.
In de invitatiebrief voor deze vergadering werd ook nadrukkelijk gevraagd aan de vissers om in te schrijven ten minste 1 week voor de aanvang van het seizoen. Er zal ook een maximum van 28 vissers gerespecteerd worden.
Sympathisanten kunnen zich steeds inschrijven bij de bestuursleden of tijdens de wedstrijden.
We zullen proberen om opnieuw een lidkaart te voorzien.

Retributie.
Deze blijft op 10€ per vissend lid. De club zal deze bijdrage op zich nemen.

Diversen:
Alvast te noteren: BBQ naar aanleiding opening en afsluiting seizoen.
De vzw heeft zich aangesloten bij het VVHV (Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden).


Rondvraag.

-Visuitzetting en opruiming vijver?: Er werden meerdere mails gestuurd naar het gemeentebestuur en de dienst milieu van Lint met deze onderwerpen.
Tot en met 2016 is er een budget van €1.500/seizoen voorzien voor het uitzetten van vis.
De milieudienst raadt echter af om nog voor aanvang van seizoen 2014 vis uit te zetten omdat er ook cocolietenkrijt zal worden gegooid. Dit is nadelig voor de zuurstofbalans in het water en zou vissterfte negatief beïnvloeden. Op vraag van de aanwezige leden op deze vergadering zal er toch gevraagd worden of er nog iets kan voorzien worden voor aanvang van het seizoen.
Er is hier en daar rond de vijvers een zichtbare opkuis geweest. Niet zeker of er ook iets in de vijver is gebeurd en dit vooral ter hoogte van plaatsen 8 en 9, daar waar vorig jaar een boom in de vijver viel.
Er zal worden geïnformeerd of er effectief wat gebeurd is?
-Financiële update?: Sommige leden vragen zich af waarom er geen overzicht meer wordt gegeven van onze financiën. Penningmeester Maria geeft een overzicht.

Einde vergadering omstreeks 21u15.

KS.

Visclub Lint vzw


Beknopt verslag van de algemene vergadering op 22 maart 2013.

Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 14 leden aanwezig,samen met het voltallig bestuur.
Voorzitter Marcel opent om 19u30 de vergadering en secretaris ad interim Luc overloopt de agenda.

Hieronder de besproken punten:

De kalender wordt overlopen en ook dit jaar valt er geen visdag van het criterium op een feestdag.
Het criterium start dus op vrijdag 19 april 2013 en eindigt 20 weken later op vrijdag 30 augustus 2013.

Het wedstrijdreglement
voor seizoen 2013 blijft zoals het was in 2012.

Het volledig reglement kan nagelezen worden op de website van onze club.
www.visclublint.be


Festiviteiten.
Zowel de datum en locatie voor mosselsouper en kampioenenviering zijn reeds vastgelegd.
Mosselsouper op 12/10/2013 in de lokalen van de meisjes chiro.
Kampioenenviering op 23/11/2013 in de feestzaal van taverne-restaurant Passage in Duffel.
Ook hier zal tijdig een schrijven worden verstuurd.

Lidgeld en lidkaart.
Het lidgeld blijft 10€. Dit zowel voor vissers als voor sympathisanten.
In de invitatiebrief voor deze vergadering werd ook nadrukkelijk gevraagd aan de vissers om in te schrijven ten minste 1 week voor de aanvang van het seizoen. Er zal ook een maximum van 28 vissers gerespecteerd worden.
Sympathisanten kunnen zich steeds inschrijven bij de bestuursleden of tijdens de wedstrijden.

Retributie.
Deze blijft 10€ per vissend lid. De vijver opkuis zal gebeuren door de gemeente en niet meer door de leden van onze club.

Rondvraag.

Gezien het aantal inschrijvingen van de vissende leden nog verder is gedaald, kunnen we de visplaatsen wat herschikken zodat er meer ruimte komt tussen de vissers.

Als tegenprestatie voor het gebruik van de tent op suikeren zondag (zaterdag 14/9/2013)
vraagt het SZC wat hulp van de visclub op suikeren zondag. Dit werd door de aanwezige leden goedgekeurd.

Einde vergadering omstreeks 21u15.
KS.
Visclub Lint vzw

 


Algemene ledenvergadering:

Beste Leden, supporters en vrienden,
We houden onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 22 maart 2013 om 19u30 in café 't Hoefijzer in Lint.
U heeft ondertussen een persoonlijk schrijven ontvangen om dan uw lidmaatschap aan te gaan of om ze te vernieuwen.

We rekenen op uw opkomst.

Uitnodiging lidgeld 20103


Kampioenenviering 24 november 2012:

kampioenenviering 2012.pdf


Mosselsouper 13 oktober 2012:

Kijk hier voor de uitnodiging en het inschrijvingsformulier. 


16 maart 2012: Algemene ledenvergadering. Café 't Hoefijzer om 19u30. 

    Agenda  Uitnodiging Verslag


18/3/2011: 19u30. Algemene ledenvergadering, Café 't Hoefijzer, 2547 Lint.

 Agenda
Verslag


11/6/2011: 1ste Koppelvissen wedstrijd, Parkvijver Lint. Alleen voor leden.    Uitslag


2/4/2011: Opkuis noordelijke parkvijver, Lint.    Brief gemeente

25/6/2011: Koppelvissen bij de Lierse Sportvisser.    Uitslag


16/7/2011: Jeugdvissen, Parkvijver Lint.     Uitslag


3/9/2011: 2de Koppelvissen wedstrijd, Parkvijver Lint. Alleen voor leden.    Uitslag


Beekvissen, Park Lint: op 7/5/2011 en 9/7/2011.


8/10/2011: Mosselsouper, Lokalen Meisjes chiro Lint.Uitnodiging mosselsouperInschrijvingsformulier


26/11/2011: Kampioenenviering 2011; Witte Merel Lint.    Uitnodiging kampioenenviering Foto's kampioenenviering 2011


27/11/2010:

Kampioenenviering 2010.
Kijk hier voor de uitnodiging en het deelnemersformulier. 

Kijk hier voor de foto's


2/10/2010:

Mosselsouper 2010.
Kijk hier voor de uitnodiging en hier voor het deelnemingsformulier.
Kijk hier voor de foto's


18/9/2010:

Visclub Lith komt op bezoek in Lint.
Kijk hier voor de uitnodiging en hier voor het deelnemingsformulier.
Verslag en foto's hier Hier het artikel in de pers.


28/7/2010:

Zit er nu wat extra vis op de vijver? Wie zal het zeggen.
Misschien eens kijken naar de foto's van de paparazzi? 


17/7/2010:

Jeugdvissen 2010.
Foto's Peter.

  NAAM Nr GEWICHT Plaats
         
1 JOOSTEN JEROEN 10 / 3
2 JOOSTEN KOEN 3 / 3
3 JOOSTEN BJORN 4 / 3
4 DE PRINS JAMIE 2 500 gr 1
5 VAN AMMEL BERT 1 100gr 2
6 DE PRINS ROBIN 5 / 3
7 JACOBS MATTIAS 6 / 3
8 DELBAEN ALINE 7 / 3
9 VAN BEIRENDONK FILIP 8 / 3
10 VANDEPUTTE MICHEL 11 / 3
       


10/7/2010:

Koppelvissen Lier 3 juli 2010. 


8/5/2010:

Beekvissen.
Kijk hier voor enkele foto's. 


03/04/2010:

Opkuis parkvijvers (visvijvers). Oproep tot alle leden om actief deel te nemen aan een opkuisbeurt
van de noordelijke vijvers van het gemeentepark.
Zaterdag 3 april om 9u beginnen we eraan. Vele handen maken het werk lichter!

Kijk hier voor het deelnemingsformulier. 

Relaas en foto's.


19/03/2010:

Algemene leden vergadering in café 't Hoefijzer in Lint.

Kijk hier voor de agenda.

Hier vind je de uitnodigingsbrief en inschrijvingsformulier.

Hier het verslag van de vergadering.

 

Zaterdag 28 november 2009:

Kampioenenviering. Meer info en inschrijvingsformulier.

Kijk hier voor het verslag en de foto's.


Zaterdag 3 oktober 2009:

Mosselsouper.
Kijk hier voor meer info en kijk hier voor het inschrijvingsformulier (pdf)

Foto's hier!


Zaterdag 12 september 2009:

Op 12 september 09 mogen we gedurende enkele uren op de beek vissen. Start 14u, einde 17u. 

Kijk hier voor het verslagje.


Zaterdag 5 september 2009:

Koppelvissen parkvijver Lint.

Kijk hier voor de uitslag.

Zaterdag 18 juli 2009:

1ste jeugdwedstrijd vissen in onze club. Parkvijver, zaterdag 18 juli 09. Inschrijven tot 13u15.

Kijk hier voor de uitnodiging.

Kijk hier voor de uitslag en foto's.


Zaterdag 27 juni 2009:

Koppelvissen parkvijver Lint.

Kijk hier voor de uitslag.Zondag 24 mei 2009:

Koppelvissen bij de Lierse sportvisser, Kromme Ham
Info volgt later.

Vrijdag 20 maart 2009:

Algemene ledenvergadering om 19u30 in 't zaaltje, café 't Hoefijzer te Lint.
Kijk hier voor het verslag.

Zaterdag 15 november:

Vissessie op de beek met als doel de vis te verplaatsen naar de grote put. Start omstreeks 13u?
                                    Mini verslag hier!


Opkuis vijver: 8 en 10 november.

Kijk hier voor meer info.

De gemeente zal materiaal ter beschikking stellen. Verzamelen omstreeks 9u 's morgens in het park. Drank en broodjes worden voorzien door de club.
We rekenen op uw steun!!
En kijk hier voor het relaas met foto's
November 2008: kampioenenviering:

K
ijk hier voor alle info.

Zaterdag 11 oktober 2008, jaarlijkse mosselsouper:

Kijk hier voor het verslag en de foto's.
Zaterdag 6 september 2008, koppelvissen voor de leden:

Kijk hier voor de uitslag, het verslag en de foto's.

Zaterdag 5 juli 2008, koppelvissen voor de leden:

Kijk hier voor het verslag en de foto's.

Zaterdag 28/6/08, uitstap naar Lith:

Kijk hier voor het verslag en de foto's van de uitstap naar Lith.

Maandag 12 mei 2008:
Via Roland kunnen we met onze club eens gaan vissen op een andere en vooral 'echte' visput.
Het gaat hier wel over een koppelvissen wedstrijd en dit op de put van visclub "de sportvissers Lier"
Kijk hier voor het verslag.


Vrijdag 21 maart 2008:

Algemene ledenvergadering in het zaaltje van café 't Hoefijzer, Liersesteenweg 10 2547 Lint en
dit om 19 uur.
Kijk hier voor het verslag.


Donderdag 27 december:

Wegens dichtgevroren vijver zullen we de opkuis verschuiven naar latere datum!!!

Als het weer het ons toelaat gaan we met zoveel mogelijk leden een kleine
opkuis doen van de parkvijver.(visvijver gedeelte)
Het gemeentebestuur stelt ons een container en klein materieel ter beschikking.
Bij deze dus een oproep aan alle leden en sympathisanten. Donderdag 27/12 om 9u.
Kruiwagens, harken en vooral veel goesting meebrengen!!!
 


Juni of juli 2008:

Bezoek aan onze zusterclub uit Lith. Meer info volgt.

kijk hier voor de invitatie en inschrijvingsstrook.


20 oktober 2007:

25 jarig bestaan met receptie gemeentehuis.
 

Kijk hier voor het verslag met foto's


20 oktober 2007:

kampioenenviering in Schoon Lier.


Kijk hier voor het verslag met foto's


8 september 2007:

koppelvissen voor de leden.


Kijk hier voor verslag met foto's.


4 augustus 2007:

koppelvissen voor de leden.


Kijk hier voor het verslag met foto's


4 augustus 2007:

mosselsouper.


Kijk hier voor een verslag met foto's


Vrijdag 13 april:

Algemene vergadering 2007

Kijk hier voor verslag.


Vrijdag 24 november 2006, Kampioenenviering.

Dit jaar in taverne "Den Eyck", Liersesteenweg 112 te Lint

Verslag en foto's


Zaterdag 14 oktober ipv vrijdag 29/9!!!
Vrijdag 29 september, Mosselsouper.

Het is weer zover. Traditioneel in het zaaltje van café 't hoefijzer om 19u30.

Graag tijdig uw inschrijvingsstrook binnenbrengen bij Primarita, K.Albertstraat 13
en dit vóór 26 september 2006.

Verslag en foto's.


Zaterdag 16 september, bezoek van de vissers van Lith.

Zaterdag 16 september ontvangen we de vissers van Lith (Nl).

Kijk hier voor verslag en foto's


Koppelvissen, 12 augustus 2006

Tweede en tevens laatste koppelvissen wedstrijd van dit seizoen.

Kijk hier voor het verslag en de foto's.


Koppelvissen, 20 mei 2006

Eerste van de twee geplande wedstrijden.

Kijk hier voor het relaas.Visuitzetting 2006.

Op donderdag 20 april 2006 om 11u zal er opnieuw vis worden uitgezet in de parkvijver.
Meer details en foto's volgen later.


Kijk hier voor verslag en foto's


Kampioenen viering.

Op vrijdag 14 april 2006.
Dit jaar zullen feesten in taverne/restaurant "De Pereboom", Lintsesteenweg
92 te Lier. Zoals steeds inschrijven via Frans Van Sant, Koning Albertstraat 13 (Primarita).
Afsluitdatum voor de inschrijving is maandag 10 april 2006.


Kijk hier voor het verslag en foto's van de kampioenenviering.


Algemene vergadering.

Op donderdag 30 maart 2006 is er de jaarlijkse algemene vergadering.

Kijk hier voor het verslag


Mosselsouper 2005.

Zaterdag 8 oktober om 19u30 in het zaaltje van café 'Het Hoefijzer', Liersesteenweg 10 te Lint.
Terwijl je dit leest is het weeral voorbij.

Kijk dan ook snel naar het verslag en foto's


Koppelvissen voor de leden.

Op algemene aanvraag wil onze voorzitter graag nog eens een koppelviswedstrijd organiseren op
onze parkvijver.
Zaterdag 1 oktober lijkt een geschikte dag en inschrijven kan ter plaatse vanaf 12u15.
We starten dan om 13u.
Geen prijzen of bekers deze keer, just for fun!

Kijk hier voor het verslag.


Koppelvissen voor de leden.

Op vrijdag 5 augustus doen we aan koppelvissen op onze parkvijver en dit uitsluitend voor de aangesloten
leden.
De trekking van de koppels gebeurt ter plaatse.

Kijk hier voor de foto's.


Kampioenenviering 2004.
 
 
Kijk hier voor verslag en wat foto's.


Algemene vergadering.
Op donderdag 31 maart is er de jaarlijkse algemene vergadering.
Hier worden officieel de wedstrijddata en de reglementen bekend gemaakt.
Ieder aangesloten lid is welkom en kan zijn zegje doen.
Klik hier voor het beknopte verslag over de vergadering.


 Visuitzetting.
 Als datum wordt woensdag 9 maart 2005 vooropgesteld.(13u)
 Er zal later een verslag on-line gezet worden met alle details en de nodige foto's!

 Kijk hier voor de foto's


Mosselsouper.
 
Op 2 oktober 2004.

Kijk hier voor het verslag en de foto's


Uitstap naar Lith.

Zaterdag 24 juli gaan we naar onze vrienden van Lith(Nl) en deze op eigen terrein een flink pak voor de broek geven. Vertrek om 7u30 stipt op het kerkplein met een bus van "De Polder".
Aankomst te Lith omstreeks 9u à 9u30 waar we dan onthaald worden met oa een lekker ontbijt.
Er wordt gevist van 11u tot 13u en van 14u30 tot 16u30; ruim de tijd om onze gastheren te doen blozen. Tussen deze 2 stints kunnen we de innerlijke mens versterken in het mooie clubhuis van de club. (op eigen kosten)
Omstreeks 21u30 verzorgt "De Polder" de terugreis en komen we aan in Lint rond de klok van 23u à 23u30.
"De kas" zal de grootste kosten dragen, maar toch vragen we een kleine bijdrage, dewelke Maria zal collecteren op de bus.
Een leuke dag verzekerd!!!


Kijk hier voor foto's.