Algemene vergadering 21 maart 2008:

Beknopt verslag van de algemene vergadering op 21 maart 2008.

Zoals gewoonlijk heeft onze vergadering plaats in de vergaderzaal van 't Hoefijzer.
Er zijn 19 leden aanwezig, enkele zijn verontschuldigd en andere konden dan weer net niet.
Voorzitter Marcel opent om 19u de vergadering en secretaris Karl overloopt de agenda.

Hieronder de besproken punten:

De kalender wordt even overlopen en dit jaar vallen er twee visdagen op een feestdag.
Vrijdag 11 juli en vrijdag 15 augustus zijn feestdagen en worden dus niet in de agenda opgenomen.
Er is niet zo direct een alternatief voor 11 juli en daarom werd er beslist om het seizoen 2008 een week vroeger te starten dan normaal. Voor 15 augustus kunnen we een dag opschuiven en vissen op donderdag 14 augustus.
Het koppelvissen wordt verschoven naar zaterdag 5 juli om 13u en de tweede datum wordt gesteld op zaterdag 6 september om 13u.

De reglementen van seizoen 2008 zijn onveranderd gebleven en blijven dus geldig.

Aanpassing politiereglement.
Onze club is zeker vragende partij geweest en uiteindelijk is deze week een aanpassing van het gemeentelijk politiereglement door de gemeenteraad goedgekeurd.
U kan hier lezen wat de veranderingen zijn.

Samengevat komt het neer op:
    -verplichte visvergunning, geldig voor 1 jaar, behalve voor kinderen -10 jaar(vergezeld van
     volwassene mét vergunning),
    -onthaker, schepzak en emmer zijn verplicht,
    -witte maden, maïs, brood of wormen zijn toegestaan als aas.
    -een vergunning is niet nodig tijdens onze wedstrijden.
De prijs voor een vergunning voor 1 jaar bedraagt 10€ voor de jeugd, 20€ voor volwassenen en 15€ voor 60 plussers. Voor niet Lintenaren worden de prijzen vermeerderd met 50%.
De vergunning kan worden aangevraagd via de milieudienst of via de website van de gemeente.
Onze vraag van een verbod op werphengels werd niet weerhouden en het is dus nog steeds toegelaten om deze werphengels te gebruiken.
De prijs van deze vergunning blijkt bij een rondvraag onder de leden te hoog te zijn.

Kasverslag door penningmeester Maria.
Alles netjes genoteerd en beheerd. Details kan je zoals steeds inkijken in de boeken van Maria, maar wees gerust, we zijn nog steeds een financieel gezonde club en dit zonder veel steun van buitenaf.

Festiviteiten.
Data voor het mosselsouper
en kampioenenviering zijn nog niet gekend.
Ook is er nog niet beslist onder welke vorm we deze festiviteiten gaan doen.
Het bestuur zal het nodige onderzoek doen naar locatie en leveranciers. U wordt via een rondschrijven tijdig op de hoogte gebracht.

Bezoek aan, en wedstrijd te Lith.
Op zondag 9 maart 2008 heeft het bestuur van onze club het bestuur van Lith ontvangen in Lint.
U kan hier het verslag van deze ontmoeting nalezen.

De datum is vastgelegd op zaterdag 28 juni 2008.
U zal weldra een uitnodiging ontvangen voor deelname en het zal aan de hand zijn van het aantal deelnemers wat ze zullen beslissen hoe we zullen reizen. Een busreis is pas rendabel vanaf 30 personen en het is dus belangrijk dat we snel de inschrijvingen ontvangen.

Lidgeld en lidkaart.
Het lidgeld wordt dit jaar opgetrokken naar 10€. Dit zowel voor vissers als voor sympathisanten.
In de invitatiebrief voor deze vergadering werd ook nadrukkelijk gevraagd aan de vissers om in te schrijven ten minste 1 week voor de aanvang van het seizoen. Sympathisanten kunnen zich steeds inschrijven bij de bestuursleden of tijdens de wedstrijden.
Pros zal de lidkaarten overhandigen tijdens de eerste wedstrijd op 11 april.

Allerlei + rondvraag.

Roland:
Op maandag 12 mei, een feestdag, zijn we in de gelegenheid om een koppelvissen wedstrijd te houden
op de visput van "de kromme ham". Er is plaats voor maximum 30 vissers en er wordt 3 x 2u gevist.
Voeren enkel met witte maden (1liter) en haakaas is vrij. Geen droogvoer.
Leefnetten worden voorzien door de gastclub.
U zal weldra een uitnodiging ontvangen tot deelname.
Brigitte:
Is recent verhuisd van Niel naar Lint en is nu de partner van Pros. Proficiat en welkom in Lint.

Allen:
We maken ons allen zorgen over het waterniveau van de parkvijver. Er moet schijnbaar is fout zijn met het overloopsysteem. Drie weken voor de aanvang van het seizoen is het nog steeds onmogelijk om de visplaatsen te bereiken, laat staan te gebruiken. Zelfs indien het waterpeil zou zakken naar normaal, dan nog zijn de visplaatsen onbruikbaar wegens vuil en erg glibberig. Een oplossing dringt zich op want anders zullen we verplicht zijn wedstrijden uit te stellen.

We hebben ook opgemerkt dat de gemeente een poging heeft gedaan om de vijver wat op te kuisen.
De vraag wordt gesteld of dit voldoende zal zijn en of er nog meer opkuiswerkzaamheden worden voorzien.

Een vraag die ook steeds weer gesteld wordt, is hoe het gesteld is met de fonteinen in de vijvers.
Beluchting is nodig en de nieuw uitgezette vis zal in de zomer dit zeker kunnen gebruiken.


Einde vergadering omstreeks 21u15.

terug naar hoofdmenu